Máy đóng gói hạt, bột cỡ trung định lượng bằng cốc