CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật thông tin Công ty TNHH Máy Công Cụ ATC. Chúng tôi luôn tôn trọng sự riêng tư của khách hàng, chúng tôi cam kết bảo vệ những thông tin cá nhân của khách hàng.

Công ty TNHH Máy Công Cụ ATC sẽ giúp bạn hiểu thêm về khái niệm “thông tin cá nhân” bao gồm họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà khách hàng cung cấp, hoặc bất kỳ thông tin nào về khách hàng được thu thập theo luật định hiện hành. Khi khách hàng truy cập và sử dụng trang web hoặc dịch vụ chúng tôi hiểu rằng bạn hoàn toàn đồng ý với những điều khoản trong chính sách này.

1. Khai báo khi sử dụng.

Tất cả nội dung bạn xem được trên trang web nhằm phục vụ nhu cầu thông tin của bạn và giúp bạn lựa chọn sản phẩm, dịch vụ. Vì vậy, bạn sẽ được sử dụng tất cả nội dung trên trang web và dịch vụ mà không cần cung cấp thêm một thông tin cá nhân nào khác. Nhưng trong một số trường hợp có liên quan đến đăng ký dịch vụ, chúng tôi sẽ yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin cá nhân để phục vụ cho việc hỗ trợ khách tốt hơn.

2. Thông tin cá nhân do bạn cung cấp

Khi bạn cung cấp các thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ sử dụng chúng để đáp ứng yêu cầu của bạn, hoặc chúng tôi có thể liên lạc với bạn qua thư từ, email, tin nhắn hay điện thoại; hoặc tuân theo luật định hiện hành, ATC Machinery sử dụng các phương tiện trên để giới thiệu đến bạn những sản phẩm, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi mới từ chúng tôi. Khi cung cấp thông tin cho chúng tôi qua trang web này, bạn hiểu rõ và chấp thuận việc thu thập, sử dụng và tiết lộ những thông tin cá nhân nêu trên cho một số mục đích được quy định trong trang này.

3. Thông tin qua E-mail

Khi bạn đăng ký dịch vụ, địa chỉ e-mail của bạn cung cấp sẽ dùng làm công cụ trao đổi thông tin với bạn. Trước hết bạn hãy chắc rằng bạn cung cấp địa chỉ e-mail hữu dụng đối với bạn trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.

ATC Machinery có thể gởi những thông tin bí mật qua e-mail hay tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ của bạn. Trong trường hợp bạn không còn sử dụng e-mail đã cung cấp, bạn phải báo cho chúng tôi để về việc thay đổi này.

4. Việc thay đổi quy định

ATC Machinery có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên, bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước.

Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho bạn, ATC Machinery sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail bạn đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ website https://atcmachinery.com.