Mâm cặp

  • Hàng mới và đã qua sử dụng.
  • Nước sản xuất: Japan, China, Taiwan.